Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského má 6 nových profesorov

Prezident SR Andrej Kiska dňa 9. novembra 2016 vymenoval 20 nových vysokoškolských profesorov. Šesť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).


„Myslím si, že dnes o tom niet žiadneho väčšieho sporu: že práve kvalita našich škôl, od tých materských až po vysoké, významne ovplyvňuje to, akou krajinou Slovensko je. Aký je jej charakter, akou môže byť, ale najmä – akou chce byť. V oboch týchto oblastiach vidím úlohu vás, vážené panie profesorky a profesori, ako vážnu a nezastupiteľnú. A odteraz aj s váhou najvyššieho vedecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku dosiahnuť. Pretože dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby z našich vysokých škôl vychádzali mladí ľudia zdatní nielen vo svojich odboroch. Ale hlavne schopní rozlišovať pravdy od lží, informácie a ich dôveryhodné zdroje od manipulácií a poloprávd. Ľudia čestní a poctiví. Takí, pre ktorých nebude najjednoduchšie riešenie vždy prvou voľbou. A takí, ktorí vedia, že nie závisť, ale pomoc iným a dobroprajnosť je to, čo robí ľudí šťastnejšími,“ zdôraznil vo svojom slávnostnom príhovore prezident SR.

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. (Právnická fakulta UK), odbor občianske právo
Prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), odbor fyzika
Prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. (Lekárska fakulta UK), odbor verejné zdravotníctvo – inauguračné konanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. (Lekárska fakulta UK), odbor neurológia
Prof. MUDr. Martin Péč, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor biológia – inauguračné konanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
Prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta UK), odbor normálna a patologická fyziológia


Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je uverejnený na webstránke www.prezident.sk.