Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učebnica o tom, čo je a čo nie je čítanie

Našej kolegyni Mgr. Lenke Szentesiovej, PhD., z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky vyšla učebnica s názvom Čítanie – učebnica o tom, čo je a čo nie je čítanie.


02. 10. 2023 13.59 hod.

Učebnica o tom, čo je a čo nie je čítanie sa venuje základným otázkam didaktiky čítania a didaktiky literárnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Je preto určená predovšetkým študentom tohto odboru, ale zároveň každému, koho zaujíma, čo všetko fenomén čítania obsahuje a ako ho možno na rôznych úrovniach uchopiť, rozvíjať a zdokonaľovať.