Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostné otvorenie 105. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave


08. 09. 2023 13.34 hod.

V mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc., a predsedníčky Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, CSc., srdečne pozývame členov akademickej obce, predovšetkým vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov fakulty na zhromaždenie akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti slávnostného otvorenia 105. akademického roka, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 o 11.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, 1. poschodie, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava.