Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

REŽIM PRÁCE A PREVÁDZKA BUDOV PDF UK

Aktuálne informácie k budovám fakulty PdF UK


05. 05. 2021 18.00 hod.

Sprístupnenie budov

Budova na Šoltésovej 4 bude otvorená dňa 6.5.2021, 10.5.2021, 11.5.2021, 12.5.2021, 13.5.2021 v čase od 8:00 do 11:00.

Budova na Moskovskej 3 bude otvorená dňa 10.5.2021, 11.5.2021, 12.5.2021, 13.5.2021 v čase od 8:00 do 11:00.

Budova na Račianskej 59 je otvorená každý deň v čase od 7:00 do 15:30.