Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rektor vymenoval nových dekanov

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal dňa 24. januára 2019 vymenúvacie dekréty deviatim novým dekankám a dekanom fakúlt UK, z ktorých väčšina nastupuje do funkcie 1. februára. Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK je vo funkcii od 14. novembra 2018.


Akademické senáty fakúlt UK si v uplynulých mesiacoch zvolili kandidátov do funkcie dekanov. Novými dekanmi sa stanú prof. Martin Slobodník na Filozofickej fakulte UK, prof. Peter Fedor na Prírodovedeckej fakulte UK, doc. Edita Partová na Pedagogickej fakulte UK, prof. Andrea Čalkovská na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a prof. Daniel Ševčovič na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Dekanmi, ktorí budú pokračovať na poste v druhom funkčnom období, sú prof. Juraj Šteňo na Lekárskej fakulte UK, doc. Eduard Burda na Právnickej fakulte UK, prof. Marián Vanderka na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a doc. Lucia Mokrá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK.

Na Fakulte managementu UK sa voľby kandidáta na dekana uskutočnia 18. februára 2019. Na funkciu je nominovaný jediný kandidát – prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

„Čaká nás náročná úloha v nesmierne konkurenčnom prostredí týkajúca sa nielen pevného zakotvenia v európskom i svetovom priestore, ďalšej modernizácie a digitalizácie, otvorenosti Univerzity Komenského smerom dovnútra, ale aj v ústrety spoločnosti a verejnosti,“ povedal nastupujúcim dekanom rektor UK. „Na tejto ceste čakajú nástrahy predstavované napr. viacerými nedostatkami nového vysokoškolského zákona, z ktorých zďaleka nie všetky sa nám napriek vynaloženému úsiliu podarilo odstrániť, nedostatočným hodnotením vysokých škôl na základe kvality a z toho vyplývajúcim neadekvátnym rozložením štátnych dotácií a podhodnoteným financovaním i nadbytočnou byrokraciou,“ dodal prof. Karol Mičieta.

Vo funkcii končí prof. Jaroslav Šušol ako dekan Filozofickej fakulty UK, prof. Milan Trizna ako dekan Prírodovedeckej fakulty UK, prof. Alica Vančová ako dekanka Pedagogickej fakulty UK, prof. Ján Danko ako dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a prof. Jozef Masarik ako dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Za odchádzajúcich dekanov sa poďakoval prof. Milan Trizna: „Som veľmi rád, že som mal možnosť slúžiť s týmito dekanmi a dekankami fakúlt, ktorí tu dnes sedia. Boli to roky spolupráce, boli to roky hrdosti na to, že som jeden z dekanov fakúlt Univerzity Komenského. Ocenil som to, keď som videl, s akými osobnosťami mám možnosť spolupracovať, a keď som videl, ako môžem byť hrdý na to, čo dosahujú fakulty ako v pedagogickej oblasti, tak aj vo vede.“

Portrétny obraz prof. Karola Mičietu od akademickej maliarky Eugénie Lehotskej v závere podujatia spoločne odhalili odchádzajúci a nový rektor UK.