Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prezentácia pedagógov z Katedry umenia a kultúry PdF UK na medzinárodnom hudobnom festivale

Na významnom medzinárodnom festivale Zenei áhítat (Hudba na vode) v maďarskom meste Tihanyi sa predstavil aj súbor starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum, s ktorým vystúpili Mgr. Michal Hottmar, PhD., a Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD., z Katedry umenia a kultúry PdF UK.


06. 10. 2023 15.13 hod.

Dňa 13. 8. 2023 sa na významnom medzinárodnom festivale Zenei áhítat (Hudba na vode) v maďarskom meste Tihanyi prezentoval s projektom Scherzi amorosi aj súbor starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum, s ktorým vystúpili aj Mgr. Michal Hottmar, PhD., a Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD., z Katedry umenia a kultúry PdF UK. V programe zazneli jedinečné diela talianskych skladateľov z Inventára Evanjelického kostola v Bratislave z roku 1652, ktorý spísal velikán domácej barokovej hudby Samuel Capricornus. Vybrané skladby reprezentovali exkluzívnu virtuóznu vokálno-inštrumentálnu a inštrumentálnu hudbu talianskych katolíckych skladateľov v našom evanjelickom prostredí, ktorá zaznievala na našom území v 17. storočí a dokazovala vysokú úroveň mestskej hudobnej kultúry. Ťažiskovým skladateľom koncertu bol Claudio Monteverdi, ďalej Marco Uccellini, Carlo Farina, Giovanni Battista Buonamente. Diela boli interpretované formou historicky poučenej interpretácie na kópiách historických nástrojov. Program dramaturgicky pripravil Mgr. Michal Hottmar, PhD.