Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prezentácia pedagóga z Katedry umenia a kultúry PdF UK na Medzinárodnom bienále grafiky


04. 12. 2023 09.30 hod.

Na prestížnom 4. ročníku Medzinárodného bienále grafiky v Jerevane sa v rámci cyklu prednášok predstavil aj Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., z Katedry umenia a kultúry PdF UK v Bratislave. Vo svojej prednáške s názvom From Classical Graphic Techniques to Experimental and Alternative Approaches in Slovak Graphic Media oboznámil medzinárodné publikum odborníkov na médium grafiky s vývojom umenia tlače na území Slovenska, pričom sa zameral na kľúčové práce významných slovenských vizuálnych umelcov od začiatku 20. storočia po súčasnosť v kontexte vývinových tendencií na Slovensku aj vo svete. Osobitú časť svojej prezentácie venoval objasneniu pojmu tekutá matrica, ktorým označuje ním vynájdený spôsob realizácie procesuálneho odtlačku. Bienále potrvá do 8. decembra 2023. 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu fakulty aj Slovenska.