Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na prednášku

„Dieťa v pásme autistického spektra s narušeným vývinom reči a intelektom (pôvodne Aspergerov syndróm) – príznaky, podpora rozvoja a práca s emóciami“


02. 05. 2023 14.29 hod.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:   

Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.    

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.    

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.   

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:   

„Dieťa v pásme autistického spektra s narušeným vývinom reči a intelektom (pôvodne Aspergerov syndróm) – príznaky, podpora rozvoja a práca s emóciami“  

(Children on the autism spectrum with impaired speech and intellectual development (originally Asperger's syndrome) - symptoms, developmental support and working with emotions

 

Prednášajúca: doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. 

Dňa: 04.05. 2023   

Čas konania: 08:00 – 11.45 hod 

Tešíme sa na Vašu účasť.   

Odkaz na pripojenie