Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na konferenciu


05. 05. 2023 13.20 hod.

 

Ústav filologických štúdií Vás pozýva na 9. medzinárodnú konferenciu doktorandov filologických odborov. 

Cieľom konferencie je vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na didaktiku cudzích jazykov a literatúr, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ako aj na cudzie jazyky a kultúry.

Dňa: 11.05.2023   

Čas konania: 08:45 – 11.30 hod. 

Tešíme sa na Vašu účasť.