Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Povedali o nás ... Nedostatok liečebných pedagógov a pedagogičiek na Slovensku


04. 06. 2024 08.42 hod.

Liečební pedagógovia a liečebné pedagogičky zohrávajú dôležitú úlohu v rôznych inštitúciách, akými sú školy, nemocnice, reedukačné centrá, centrá pre seniorov, väznice a pod. Napriek tejto skutočnosti však Slovensko čelí nedostatku týchto odborníkov a odborníčok. Ich akútny nedostatok sa najviac prejavuje v reedukačných centrách, kde je potrebných až 13 odborníkov a odborníčok, no v súčasnosti sú k dispozícii len dvaja.

Študijný program liečebná pedagogika sa študuje na Slovensku iba na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a ročne ho absolvuje asi 20 absolventov a absolventiek. Podľa profesorky Horňákovej z PdF UK môže nedostatok liečebných pedagógov a pedagogičiek prameniť aj z minulosti, keď bol tento odbor na určité obdobie zrušený. Ďalej konštatuje, že voľné miesta nie je jednoduché obsadiť, pretože ide o náročnú prácu, ktorá si vyžaduje prijať a pochopiť človeka v jeho životnej situácii. Keďže je práca liečebného pedagóga/liečebnej pedagogičky náročná a finančne nedocenená, mnohí absolventi a mnohé absolventky sa rozhodnú zamestnať v iných sektoroch. To má za následok, že len malá časť absolventov a absolventiek má motiváciu zotrvať v profesii. Študentka magisterského stupňa štúdia liečebnej pedagogiky Katarína Pekarovičová sa plánuje po skončení štúdia uplatniť na psychiatrii a venovať sa terapiám pre dospelých na akútnom oddelení, čím by mohla prispieť k riešeniu vyššie uvedeného problému. Dôležitosť tejto profesie si uvedomuje aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré ho zaradilo medzi nedostatkové študijné odbory, preto od septembra 2024 podporí jeho nových študentov a nové študentky štipendiom vo výške 16 500 eur.

Viac sa o reportáži dozviete v tomto odkaze. (od minúty 10:10)