Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Povedali o nás ... K téme zníženia veku volebného oprávnenia na 16 rokov sa vyjadril aj prof. Erich Mistrík


05. 06. 2024 12.03 hod.

Podľa prieskumov zrealizovaných agentúrou Focus pre Radu mládeže Slovenska takmer polovica Slovákov a Sloveniek vo veku 15 až 29 rokov považuje za dôležité, aby občania a občianky vo veku šestnásť a sedemnásť rokov mali právo vyjadrovať svoje názory na zákony ovplyvňujúce ich život a budúcnosť krajiny. So zreteľom na demografický vývoj v Európe totiž hrozí, že mladí ľudia a ich témy budú v politike marginalizované a dominovať budú témy atraktívne pre starších občanov a staršie občianky. 

K téme zníženia veku voličov sa vyjadril aj prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., z Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Podľa neho zrealizované zmeny vo výučbe občianskej náuky, v ktorej sa dôraz kladie na rozvíjanie kritického myslenia a samostatného postoja k aktuálnym spoločenským otázkam, výrazne zvyšujú schopnosť šestnásťročných občanov a občianok lepšie pochopiť zložité politické, ekonomické a právne procesy.

Celý článok a vyjadrenie prof. Mistríka