Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanka prof. Žilková o aktuálnych zmenách prijímacích kritérií pre TV Markíza a denník Štandard


02. 02. 2024 13.18 hod.

K aktuálnym zmenám prijímacích kritérií v niektorých ponúkaných študijných programoch sa pre TV Markíza a denník Štandard vyjadrila dekanka PdF UK prof. Žilková.   

Zaradením motivačného rozhovoru do prijímacieho pohovoru sa má prostredníctvom interakcie s uchádzačom zistiť jeho záujem o štúdium, celospoločenský prehľad aj kritické myslenie, ktoré môžu komisii poskytnúť komplexnejší obraz o uchádzačovi a o jeho predpokladoch na štúdium. 

Vyjadrenie dekanky odvysielané dňa 27. 1. 2024 v TV Markíza nájdete v tomto odkaze: 
https://www.markiza.sk/relacie/televizne-noviny/epizoda/169020-27-1-2024 (od min. 26:33 ) 

Vyjadrenie dekanky uverejnené dňa 1. 2. 2024 v denníku Štandard nájdete v tomto odkaze:
https://standard.sk/554192/motivacny-rozhovor-pre-uchadzacov-o-studium-ucitelstva-v-bratislave-ho-po-novom-budu-musiet-absolvovat