Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta UK v Bratislave má dve nové docentky


09. 07. 2024 14.45 hod.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., udelil s platnosťou od 1. júla 2024 vedecko-pedagogický titul docent v odbore logopédia našim kolegyniam:

PhDr. Dane Buntovej, PhD., z Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
a
Mgr. Barbore Vodičkovej, PhD., z Katedry liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Obom docentkám srdečne blahoželáme.