Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PdF UK sa úspešne prezentovala na 6 veľtrhoch vysokých škôl


08. 12. 2023 10.58 hod.

Pedagogická fakulta UK v Bratislave sa v októbri a v novembri 2023 aj za výdatnej pomoci zástupcov zo ŠČAS úspešne predstavila na veľtrhoch vysokých škôl Gaudeamus a Road-Show v šiestich mestách na Slovensku a Česku (Bratislava, Nitra, Košice, Trnava, Trenčín, Brno). Študent Radovan Marák a študentky Andrea Šaríková a Nina Mária Šátková, zastupujúci ŠČAS, ochotne pomáhali odpovedať na rôzne otázky stredoškolákov typu Je vysokoškolské štúdium náročné?, Nakoľko je prepojené s praxou?, Z čoho sú prijímačky?, Aké sú možnosti uplatnenia po štúdiu? 

Hoci sa odpovede na mnohé z týchto otázok dajú nájsť aj na webe či v informačných brožúrach fakulty, tí, ktorí chceli získať informáciu z prvej ruky, nepremárnili danú príležitosť a hľadali odpovede na svoje otázky priamo u pracovníčok či študenta a študentiek fakulty. Teší nás, že záujemcovia a záujemkyne o vysokoškolské štúdium využili aj túto možnosť neformálnej komunikácie, ktorá im isto uľahčí rozhodnúť sa, ktorú fakultu či ktorý konkrétny študijný program si vyberú. Veríme, že ďalších zanietených študentov a zanietené študentky stretneme na pôde našej najstaršej pedagogickej fakulty aj v novom akademickom roku.  

Ďalšie zvedavé otázky radi zodpovieme na Dni otvorených dverí PdF UK, ktorý bude v sobotu 27. januára 2024.