Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paralympijský šport boccia získal 14 nových rozhodcov aj vďaka Pedagogickej fakulte UK v Bratislave


13. 03. 2024 10.57 hod.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov spoločne so športovo-technickou komisiou v športe boccia zrealizovali v dňoch 17. – 18. februára 2024 v telocvični UK v Mlynskej doline rozhodcovský kurz v paralympijskej športovej disciplíne boccia. Ide o šport pravidlami podobný hre petanque, v ktorom súťažia športovci s telesným postihnutím, využívajúci na mobilitu invalidný vozík.  

Rozhodcovský kurz viedli ako lektori medzinárodný rozhodca Mgr. et Ing. Martin Pagáč a medzinárodná rozhodkyňa Mgr. Martina Kinčešová, ktorá je zároveň predsedníčkou športovo-technickej komisie pre šport boccia a členkou medzinárodnej komisie pravidiel WorldBoccia. Hosťami kurzu boli úspešní hráči Peter Novota a bývalý reprezentant a paralympijský medailista Bc. Róbert Ďurkovič. Budúci rozhodcovia si vyskúšali rôzne modelové situácie. Kurz písomnou skúškou úspešne ukončilo 14 rozhodcov, ktorí tým získali národnú licenciu, na základe ktorej budú rozhodovať národnú ligu, Majstrovstvá SR a iné priateľské podujatia.