Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o zvolení kandidáta na dekana PdF UK


18. 12. 2018 21.28 hod.

Na volebnom zasadnutí AS UK PdF dňa 18. 12. 2018 po predstavení sa kandidátok na voľbu dekana akademickej obci a diskusii, bola zvolená do funkcie dekanky PdF UK v Bratislave v prvom kole voľby pani doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. - predsedkyňa volebnej komisie v. r.

PhDr. Malovecký, PhD. – predseda Akademického senátu PdF UK V Bratislave v. r.