Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam

O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY NA ŠOLTÉSOVEJ 4, BRATISLAVA


25. 04. 2019 09.50 hod.

Z dôvodu rekonštrukcie strechy a podkrovia bloku A a B budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Šoltésovej ulici 4 v Bratislave vydávam z bezpečnostných dôvodov príkaz o

ZÁKAZE VSTUPU

od 20.05.2019 do budovy Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ulici 4 v Bratislave. Predpokladaný termín ukončenia exteriérových a časti interiérových stavebných a rekonštrukčných  prác je stanovený na 14.09.2019.


                                                                    doc. RNDr. Edita Partová, CSc. v. r.
                                                                                    dekanka fakulty