Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAM

O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY PEDAGOGICKEJ FAKULTY UK NA ŠOLTÉSOVEJ 4, BRATISLAVA


07. 03. 2018 06.50 hod.

Oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie strechy a podkrovia bloku A a B budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Šoltésovej ulici 4 v Bratislave je

ZAKÁZANÝ VSTUP

do budovy fakulty na Šoltésovej ulici 4 v Bratislave. Celá budova je kompletne uzavretá.

Predpokladaný termín ukončenia exteriérových a časti interiérových stavebných a rekonštrukčných  prác je stanovený na 31.01.2019.

 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. v. r.

                dekanka fakulty