Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizetačnej práce Mgr. Zuzany Tomčániovej


29. 05. 2024 10.57 hod.

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční dňa 11. júna 2024 o 10:30 hod. na Šoltésovej 4 v Bratislave, miestnosť Š 308.

Študijný program: Didaktika cudzích jazykov a literatúr
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorandka: Mgr. Zuzana Tomčániová
Téma: Estetické učenie sa detí so špecifickými poruchami učenia vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho (K integrácii obrazu, filmu, divadla a hudby v cudzojazyčnej edukácii)