Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačných prác


28. 05. 2024 15.54 hod.

Obhajoba dizertačných prác sa uskutoční dňa 5. júna 2024 na Račianskej 59 v Bratislave, miestnosť R 125:

o 10:00 hod. 
Študijný program: Didaktika umelecko-výchovných predmetov
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorandka: Mgr. Hana Juhász Muchová
Téma: Výtvarná expresia a sebarealizácia ako konštrukt vizuálnej komunikácie

o 11:30 hod.
Študijný program: Didaktika umelecko-výchovných predmetov
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorandka: Mgr. Dominika Weissová
Téma: Fenomén flow a jeho skúmanie v kontexte školskej výtvarnej výchovy

o 13:00 hod.
Študijný program: Didaktika umelecko-výchovných predmetov
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorandka: Mgr. art. Erika Miklóšová
Téma: Didaktické možnosti maľby a kresby v pedagogickom procese základného školstva a ich presahy do iných predmetov