Mini-Erasmus na PdF UK


27. 11. 2017 11.02 hod.

V dňoch 20. – 23. 11. 2017 sa na PdF UK v Bratislave zrealizoval v spolupráci s agentúrou Future Generation Europe po tretí raz projekt Mini-Erasmus. Ide o výbornú príležitosť stretnúť sa so záujemcami o štúdium, ktorým informácie z prvej ruky môžu uľahčiť rozhodovanie o výbere fakulty či konkrétneho študijného programu. V rámci projektu mali vybraní stredoškoláci možnosť zažiť vysokú školu – vidieť skutočné prednášky a semináre, spoznať systém štúdia a prostredie, porozprávať sa aj neformálne s vyučujúcimi, absolventmi a študentmi, vyskúšať si, aké je to byť vysokoškolákom, či spoznať ľudí, s ktorými sa možno budú stretávať aj v budúcnosti.

Ďakujeme tým, ktorí medzi nás prišli, a tešíme sa na tých, ktorí k nám zavítajú budúci rok. Veríme, že aj účasť na projekte Mini-Erasmus môže byť pre každého uchádzača výhodou, ktorá mu môže pomôcť dosiahnuť svoj cieľ.