Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi PdF UK a NIVAM-om


07. 12. 2023 17.37 hod.

Pri príležitosti osláv 77. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave podpísala dekanka fakulty prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., a generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., Memorandum o vzájomnej spolupráci. 

Podpísané memorandum potvrdzuje zámer rozvíjať budúcu vzájomnú spoluprácu v oblastiach, v ktorých obe strany vidia potenciál na rozvíjanie spoločných aktivít a na plnenie dôležitého poslania obidvoch inštitúcií v otázkach výchovy a vzdelávania na Slovensku.