Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Memorandum o spolupráci s DofE


08. 07. 2024 08.51 hod.

Dňa 26. júna.2024 podpísala Pedagogická fakulta UK v Bratislave s medzinárodnou organizáciou DofE Slovensko (Cena vojvodu z Edinburghu) v zastúpení Dr. Janou Kubíkovou Mikulášovou memorandum o spolupráci. DofE je rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý im pomáha rozvíjať ich charakterové vlastnosti, talent, zručnosti, športové nadanie, ako aj angažovanosť v dobrovoľníctve. V rámci uvedenej spolupráce budú môcť naše študentky a naši študenti absolvovať školenia, ktoré im zlepšia ich mentorské zručnosti pri práci s mladými ľuďmi.

Tešíme sa na spoluprácu!