Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA S NÁZVOM KOHERENCIA A KOHÉZIA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY V PROCESE DYNAMICKÝCH ZMIEN

Termín konania: 4.5.2023


25. 04. 2023 10.35 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnopedagogických štúdií a Katedra špeciálnej pedagogiky v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a s EDULAB, a.s. Vás pri príležitosti 55. výročia vzniku Inštitútu pre špeciálnu a liečebnú výchovu pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Koherencia a kohézia špeciálnej pedagogiky v procese dynamických zmien.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-specialnej-pedagogiky/aktuality.

Pozvánka

Program konferencie