Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola Studia Academica Slovaca privítala 157 účastníkov

V pondelok 7. augusta 2017 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK uskutočnilo slávnostné otvorenie 53. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Prihlásilo sa naň 157 frekventantov z 35 krajín sveta.


Väčšinu účastníkov tvoria študenti lektorátov slovenského jazyka a kultúry, ktorí sú štipendistami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR, 6  štipendií poskytla Univerzita Komenského, 2 SAIA, jednému frekventantovi z Burundi uhradí študijné náklady Filozofická fakulta UK a SAS a 28 účastníkov absolvuje letnú školu na vlastné náklady. Najstaršou účastníčkou je 70-ročná francúzska učiteľka na dôchodku. Najpočetnejšie zastúpenie má Taliansko (16 účastníkov), po ktorom nasledujú Maďarsko (13), Nemecko (12), Poľsko (12) a USA (11).

Ústrednou témou tohto ročníka SAS je reflektovať tvary a tváre slovenského jazyka a kultúry v premenách, pripomenúť jubileá historických udalostí a osobností slovenskej kultúry v domácom i európskom kontexte, priblížila riaditeľka letnej školy doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. "Frekventanti sú rozdelení do 13 študijných skupín - pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a vytvorili sme i 4 skupiny pre pokročilých," doplnila doc. Pekarovičová.

"Letná škola Studia Academica Slovaca je viac ako len jazykový kurz. Je to šanca stať sa nielen pozorovateľom, ale i riadnym účastníkom kultúry," povedal na slávnostnom otvorení dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Účastníkom letnej školy SAS sa prihovoril i prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.: "Mnohí z vás sú tu už opakovane a vrátili ste sa sem práve preto, že viete, že vás tu čaká mnoho múdreho a pekného. Avšak tí, ktorí ste iba na začiatku cesty, počas ktorej sa budete zoznamovať so slovenským jazykom a kultúrou, možno ešte nie ste úplne presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia a krútite hlavou nad tým, že ste sa dali zlákať štúdiom jazyka národa, ktorý má iba zo päť miliónov duší, navyše jazykom, ktorý je vraj jedným z najťažších na svete. Neverte tomu: tvrdia to spravidla tí, ktorí inak ako po slovensky nevedia. Veď ako by slovenčina mohla byť najťažším jazykom, keď má iba sedem pádov, aj to nie celých. To taká fínčina ich má 14, možno až 15. Prečo by vám náš jazyk mal spôsobovať mimoriadne problémy, keď románske či germánske jazyky potrebujú používať niekoľko minulých časov a slovenčina si bez problémov vystačí v podstate s jediným. Tiež pekne rešpektujeme prirodzený rod – iba ťažko sa vám stane, že najfeminínnejšie podstatné meno ŽENA bude maskulínum ako v írčine či neutrum ako v nemčine."

Organizačný tím SAS v spolupráci s gestormi a odbornými spolupracovníkmi pripravil pre účastníkov bohatý vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program realizovaný formou prednášok, seminárov a prezentácií v priestoroch fakulty a univerzity i počas exkurzií. Úspešní absolventi si následne na záverečnej slávnosti (25. augusta 2017 o 11.00 hod. v Moyzesovej sieni FiF UK) preberú certifikáty.

Viac fotografií zo slávnostného otvorenia 53. ročníka SAS nájdete na Facebooku UK.

***
Letná škola Studia Academica Slovaca je najstaršou letnou univerzitou slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku, svoje pôsobenie začala už v roku 1965. SAS si od svojho vzniku kontinuálne zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Letná škola slovenského jazyka a kultúry je určená zahraničným slovakistom a slavistom, študentom na zahraničných univerzitách, kultúrnym pracovníkom, manažérom, lektorom, prekladateľom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry.