Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie k výučbe v zimnom semestri 2021/2022

Informácie pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa (denného a externého) štúdia k výučbe v zimnom semestri 2021/2022.


31. 08. 2021 13.42 hod.