Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia pre študentov - zabezpečenie výučby pri pokračujúcej rekonštrukcii budovy fakulty na Šoltésovej ul.


17. 09. 2018 19.27 hod.

Vážení študenti,

budova fakulty na Šoltésovej ulici zostáva kvôli pokračujúcim rekonštrukčným prácam aj naďalej uzatvorená. O nemožnosti zabezpečenia výučby v tejto budove v zimnom semestri 2018/19 vedenie fakulty dostalo informácie koncom augusta 2018. Uplynulé dni sme venovali hľadaniu riešenia situácie. Pre zabezpečenie výučby denných študentov

fakulta požiadala vedenie univerzity a akreditačnú komisiu o súhlas s realizovaním výučby denných študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri akad. roku 2018/19

kombinovanou metódou. Vyučovanie sa začne realizovať podľa rozvrhu dňa 25.9.2018 a bude sa uskutočňovať v budovách na Moskovskej ul., Račianskej ul.  a v náhradných priestoroch v iných objektoch ( náhradné priestory v iných objektoch sa budú týkať výučby špecifických predmetov študentov katedry výtvarnej výchovy a katedry hudobnej výchovy).

Všetci študenti dostanú v priebehu niekoľkých dní do svojich oficiálnych "uniba" mailových schránok informačné maily. Informácie budú zverejňované aj na Facebooku fakulty a webovských stránkach katedier. V pondelok 24.9.2018 sa postupne podľa harmonogramu, ktorý bude študentom zaslaný mailovo, uskutočnia stretnutia ročníkov s tútormi, kde budú poskytnuté informácie a bude vysvetlený systém vyučovania kombinovanou metódou, ako aj práca študentov s rozvrhom. Všetky povinné predmety, ako aj väčšina povinne voliteľných predmetov, budú v zimnom semestri otvorené. Praxe sa uskutočnia v plnom rozsahu podľa harmonogramu. Výučba externých študentov sa zásadne nemení.

Prosím študentov, aby sledovali svoje mailové schránky, čítali mailovú poštu a komunikovali s tútormi. Prosím, aby prišli na avizované stretnutia s tútormi dňa 24.9.2018.

Vyučujúci budú študentov v prvom výučbovom týždni informovať o požiadavkách na ukončenie predmetov a poskytnú sylaby.

 

Dekanka