Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

FAKULTA OBJEKTÍVOM ŠTUDENTOV

Ak ste sa ešte nestihli zapojiť do súťaže, máte ešte možnosť do 30.11.2018! Vzhľadom na pretrvávajúci záujem sme sa rozhodli predĺžiť termín na odovzdanie fotografií.


22. 08. 2018 09.00 hod.

Milí študenti,

Pedagogická fakulta UK v Bratislave po prvý krát v histórii vyhlasuje študentskú fotografickú súťaž FAKULTA OBJEKTÍVOM ŠTUDENTOV

Si študent a hrdo sa hlásiš k svojej „alma mater“?
Zažívaš situácie (aj humorné :-) ), ktoré sprevádzajú Tvoj študentský život?
Si aspoň trochu technicky zdatný a máš fotografické oko?
Máš rád fotografie (a najmä svoj fotoaparát/super mobil)?
Máš rád výzvy a si súťaživý typ?

Tak teda vykroč zo stereotypu, nenechaj sa limitovať a zachyť fotoobjektívom (nielen zmyslami) všetky úžasné veci okolo seba, ktoré dotvárajú kolorit Tvojho vysokoškolského študentského života!

Odfoť situácie - objekty, ľudí, emócie..., ale aj  prednášky, Erazmus pobyt, zaujímavé interiéry a exteriéry spojené s fakultou/internátom, aktívne trávenie voľného času na internáte (samozrejme máme na mysli samoštúdium :-), ...), ktoré neodmysliteľne patria k štúdiu a k študentskému životu!

 

Čo môžeš získať okrem internetovej prezentácie svojho mena pod fotografiou?
Všetky fotky budú posúdené odbornou komisiou a autori najlepších fotografií, ktoré sa stanú súčasťou oficiálnej webovej stránky fakulty, budú odmenení aj finančne:

1. miesto ...... 150 €
2. miesto .......100 €
3. miesto..........50 € 

Podmienky súťaže:
Môžeš sa prihlásiť do súťaže s viacerými snímkami, min.3 a max. 10 fotografií v elektronickej podobe, formát 16:9, 4:3 v HD kvalite.
Každú snímku označ svojím priezviskom a príslušným poradovým číslom, napr. vesela_1, vesela_2, ...

Súťaž pokračuje do 30.11.2018

Fotografie (prípadne vaše otázky k súťaži) posielajte na adresu: sutazfedu.uniba.sk alebo zdieľajte prostredníctvom cloudu. 

Všetci účastníci, ktorí pošlú fotografie do súťaže Fakulta objektívom študentov, poskytujú súhlas s uverejnením fotografie a mena autora na web stránke PdF UK a na Facebookovej stránke PdF UK.