Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

EXPERTNÁ PREDNÁŠKA - PROF. MICHAEL KRENNERICH


18. 05. 2023 11.03 hod.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

 Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF Refugee Response in Slovak Republic.   

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

Práva detí v školách v Európe – z pohľadu výborov OSN pre ľudské práva

Prednáška sa venuje problémom školského vzdelávania detí bez dokumentov a problémom detí s migračným pozadím.

Expertnú prednášku zabezpečuje prof. Dr. phil. Martin Muránsky, PhD.

Pozvaný prednášajúci: prof. Michael Krennerich

Dňa: 23.05. 2023  

Čas konania: 12:15 – 16.00 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  

Odkaz na pripojenie  - Slovenčina

Odkaz na pripojenie - Nemčina

Michael Krennerich je profesorom politológie na Katedre ľudských práv a politiky ľudských práv na Univerzite Erlangen-Norimberg. Získal doktorát z politológie, filozofie a verejného práva na Univerzite v Heidelbergu a habilitoval sa na Univerzite Erlangen-Norimberg. Od roku 2007 je predsedom "Norimberského centra pre ľudské práva" a v rokoch 2016 až 2020 bol jedným z koordinátorov nemeckej siete mimovládnych organizácií pre ľudské práva "Forum Menschenrechte". Michael Krennerich je tiež spoluzakladateľom a šéfredaktorom akademického časopisu "Zeitschrift für Menschenrechte - Časopis pre ľudské práva", ktorý bol založený v roku 2007. Je autorom obsiahlej monografie „Soziale Menschenrechte. Zwischen Recht und Politik“ (Sociálne ľudské práva. Medzi  právom a politikou, 2012).Najnovšie knižné publikácie sú "Menschenrechtspolitik" (Politika ľudských práv, 2023) a "Slobodné a spravodlivé voľby? Normy, kuriozity a manipulácie" (2021), ako aj editovaný zborník "Freiheit der Menschenrechte" (Sloboda ľudských práv) (2023).