Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Etika vedeckého publikovania

Miesto a čas: v stredu 15. 11. 2023 v čase 13.00 – 14.30 hod. v R-125 (v budove fakulty na Račianskej ulici 59)


13. 11. 2023 14.42 hod.

 

PROGRAM:

1. Výskumná etika a integrita
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.
CVTI SR – Sekcia podpory vedy

2. Evidencia publikačnej činnosti v CREPČ – problémy s etikou publikovania
Mgr. Marta Dušková, PhD., Mgr. Tomáš Bareán
CVTI SR – Odbor pre hodnotenie vedy

3. Evidencia publikačnej činnosti na UK – etické princípy, možnosti prevencie pred ich porušovaním
Mgr. Jana Ilavská, PhD.
RUK – Akademická knižnica

4. Diskusia