Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+ na akademický rok 2021/2022

Erasmus+ štúdium do 28. 2. 2021, Erasmus+ stáž a absolventská stáž do 30. 4. 2021


08. 02. 2021 15.42 hod.

Viac informácii nájdete na stránke https://uniba.sk/erasmusplus/