Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy

o vstupe do budov PdF UK.


14. 09. 2020 13.19 hod.

 

Dekanka Pedagogickej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave,

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.,


oznamuje:

vzhľadom na prebiehajúce  rekonštrukčné práce v budovách  fakulty  nariadenie UVZ  o  dodržaní  odstupu medzi osobami v budovách je

 dočasne zakázané

nosiť do budovy batožinu väčších rozmerov, kolieskové kufre, kočíky, bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, skateboardy a zákaz vodenia psov (okrem vodiacich psov). 

 

Podmienky vstupu do budov PdF UK pre cudzie osoby 

Osoby, ktoré nie sú študentmi ani zamestnancami PdF UK, môžu vstupovať do budovy fakulty len na základe vopred dohodnutého termínu so zamestnancom fakulty, pričom sú povinné zapísať sa na vrátnici a dodržať zásadu ROR.

 

Tieto opatrenia platia do odvolania