Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Opatrenia PdF UK od 16.11.2020


12. 11. 2020 12.51 hod.

Prístup do budov PdF

Moskovská 3
Po: 8:00 – 16:00
Ut: 8:00 – 16:00

Šoltésovej 4
St:   8:00 – 16:00
Štv: 8:00 – 16:00

Račianska 59  
denne:  7:00 – 15:00

Od 25.11.2020 sa nebude používať hlavný vchod do budovy na Račianskej ulici.
Vstup do budovy bude umožnený cez zadnú bránu (vedľa garáží).

Všetci zamestnanci, ktorým to charakter ich práce umožňuje, v tomto období môžu naďalej vykonávať prácu z domu.

Toto usmernenie bude priebežne upravované podľa nariadení vlády SR a  UVZ SR.