Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Harangozó z PdF UK získal cenu za významný prínos v oblasti výtvarného umenia

Dňa 29. novembra 2016 sa vo výstavných priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny Fondu výtvarných umení za rok 2016. Cenu za významný prínos v oblasti výtvarného umenia získal akademický maliar Stanislav Harangozó z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Cena, ktorú udeľuje Rada Fondu výtvarných umení za významný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry, bola prvýkrát udelená v roku 2004. Docent Harangozó sa tak stal 13. držiteľom tejto ceny.

Doc. Stanislav Harangozó sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 - 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho, prof. V. Hložníka a prof. O. Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Umeleckej besedy Slovenska a členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. Realizoval rozsiahly súbor monumentálno-dekoratívnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí.