Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dňa 30. júna 2024 nás navždy opustil prof. Jozef Lysý


02. 07. 2024 08.29 hod.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 30. júna 2024 navždy opustil náš drahý kolega a priateľ prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., z Katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave.
Profesor Lysý bol obľúbený a vážený medzi študentmi i kolegami. Za významnú dlhodobú vedeckú a pedagogickú činnosť, za cieľavedomé dlhodobé vytváranie podmienok a priestoru pre kultivovanú výmenu názorov a rešpekt k názorom iných, za obhajobu práva všetkých ľudí na šťastný a dôstojnejší život, za propagáciu i obhajobu humanistických hodnôt na Slovensku získal dňa 22. júna 2024 čestný titul Humanista roka 2024, ktorý mu udelila spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov. Žiaľ, z významného ocenenia sme sa spolu s ním nemali príležitosť radovať, keďže nás všetkých už 30. júna 2024 hlboko zasiahla správa o jeho úmrtí.
Profesor Lysý si získal srdcia mnohých z nás svojou odbornosťou, priateľským prístupom a nezištnou pomocou. Bude nám všetkým nesmierne chýbať, jeho odkaz zostane navždy v našich mysliach a srdciach. Česť jeho pamiatke!

Rodine a blízkym vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť. 

Posledná rozlúčka s prof. Lysým bude 8. júla 2024 o 11.45 hod. v Krematóriu Bratislava.