Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno

Z dôvodu slávnostného otvorenia 105. akademického roka, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 o 11.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, dekanka fakulty, prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., udeľuje študentom PdF UK v Bratislave dňa 18.09.2023 v čase od 10.00 – 13.00 hod. dekanské voľno.


08. 09. 2023 15.17 hod.