Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ČASOPISY a ZBORNÍKY

Vedecké, odborné časopisy a zborníky vydávané nie len na Pedagogickej fakulte UK.


18. 11. 2022 17.58 hod.

ČASOPISY

PHILOLOGIA 
Časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 

VERBUM HISTORIAE
Vedecký recenzovaný internetový časopis Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

ZBORNÍKY

KREATÍVNE VZDELÁVANIE
Zborník Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Katedrou výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

STUDIES IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
Zborník Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

FILOLOGICKÉ ŠTÚDIE/STUDIA PHILOLOGICA
Zborník Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.