Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Budovy Pdf UK

Od 1. 6. 2020 bude budova na Račianskej otvorená v pondelok až piatok v čase od 7.00 do 15.00 hod.


26. 05. 2020 07.00 hod.

Vstup do budovy je možný za dodržania hygienických predpisov a je potrebné sa prihlásiť na vrátnici.