Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Budovy PdF UK

Upravená doba prevádzky budov PdF UK v Bratislave


16. 06. 2023 15.35 hod.

Prevádzka budov PdF UK v Bratislave bude od 01.09.2023 nasledovná:

 

  • budova na Šoltésovej 4 - v riadnom režime (od 06,00 hod. do 20,00 hod.),
  • budova na Račianskej 59 – v riadnom režime (od 06,00 hod. do 20,00 hod.).