Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Budovy PdF UK

Upravená doba prevádzky budov PdF UK v Bratislave


11. 02. 2022 13.30 hod.

 

Budovy PdF UK v Bratislave budú od 1. mája 2022 otvorené nasledovne:

Račianska 59: 6.30  –  19.00 hod.

Šoltésovej 4: 6.30  –  19.00 hod.

Moskovská 3: 6.30  –  19.00 hod.

 

Vstup do budov podľa aktuálnych platných nariadení.