Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Budovy PdF UK

Upravená doba prevádzky budov PdF UK v Bratislave


31. 05. 2024 08.35 hod.

Budova na Šoltésovej 4:

  • 08.07. - 12.07.2024 - jednozmenná prevádzka (07:00 hod. - 15:00 hod.)
  • 15.07. - 09.08.2024 - zavretá budova
  • 12.08. - 16.08.2024 - jednozmenná prevádzka (07:00 hod. - 15:00 hod.)

Budova na Račianskej 59:

  • 15.07. - 16.08.2024 - jednozmenná prevádzka (07:00 hod. - 15:00 hod.)

V ostatných letných týždňoch budú budovy PdF UK otvorené v bežnom režime.