Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne výstavy nášho kolegu Martina Ševčoviča


10. 07. 2024 13.36 hod.

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., z Katedry umenia a kultúry PdF UK v Bratislave vystavuje na renomovanom podujatí MTG 2024 (International Print Triennial 2024) v Krakove v termíne od 25. mája 2024 do 21. júla 2024 svoje dva grafické objekty.

Odkaz na podujatie MTG 2024 

Uvedené grafické objekty možno vidieť aj na 38. ročníku výstavy Socha piešťanských parkov v Piešťanoch v termíne od 15. júna 2024 do 31. júla 2024.

Odkaz na výstavu Socha piešťanských parkov