Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

k výučbe v ZS 2020/2021


02. 12. 2020 13.49 hod.

 

Skúškové obdobie na Univerzite Komenského

k výučbe v ZS 2020/2021

Výučba v zimnom semestri 2020/2021 sa bude na PdF UK realizovať kombinovanou metódou. Pokiaľ to situácia umožní, bude za dodržania všetkých opatrení ÚVZ, resp. RÚVZ prebiehať prezenčná výučba. V prípade, že vo výučbe prezenčnou metódou nebude možné pokračovať (červená zóna podľa metodiky MŠVVaŠ SR), okamžite ju nahradí výučba dištančnou metódou. Po zlepšení situácie sa bude opäť pokračovať vo výučbe prezenčnou metódou.

ŠTUDENTI sú povinní:

  • vyplniť elektronický dotazník a vyhlásenie,
  • dodržiavať pravidlo ROR,
  • pri vstupe do budov PdF UK sa identifikovať ISIC kartou,
  • priebežne sledovať informácie zverejnené na webovej stránke fakulty a v univerzitných mailoch (4x denne).

 

Dôležité informácie nájdete aj na:

Príkaz rektora č. 14/2020

Opatrenia UK

Manuál Ministerstva školstva

korona.gov.sk