Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov

Dňa 12. 9. 2023 sa uskutočnila konferencia s názvom Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov.


14. 09. 2023 12.34 hod.

Konferencia sa konala v hybridnej forme a priniesla množstvo informácií o nových formách pregraduálnej prípravy učiteľov, v ktorých dominoval bádateľský prístup predovšetkým v matematike, prírodných a technických vedách. Domáci, ale aj zahraniční odborníci vo svojich príspevkoch aj v následných diskusiách kriticky hodnotili aktuálny stav prípravy a predstavili mnohé nové riešenia na zlepšenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov. Súčasťou konferencie boli aj workshopy určené učiteľom primárneho stupňa: Objavné učenie podporujúce matematickú gramotnosť (Dr. Totkovičová), Aplikácia bádateľsky orientovaného vyučovania v prírodovede (doc. Rochovská) a Rozvíjanie multikultúrnych kompetencií učiteľov (Dr. Pankevič). Na spoluorganizovaní workshopov sa podieľal aj NIVAM. Konferencia bola tiež príležitosťou na budovanie vzťahov a nových partnerstiev medzi účastníkmi.