Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie k výučbe v letnom semestri 2021

Výučba v letnom semestri AR 2020/2021 bude prebiehať dištančnou formou


14. 04. 2021 12.00 hod.

Príkaz rektora UK č. 3/2021 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Univerzite Komenského v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021