Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyšlo júnové číslo časopisu Naša univerzita

Spríjemnite si leto čítaním najnovšieho júnového čísla Našej univerzity, kde opäť nájdete zaujímavé rozhovory, komentáre či správy o aktivitách a úspechoch našich študentov i pracovísk.


27. 06. 2017 08.13 hod.
Od: Naša univerzita

Vedcom roka SR 2016 sa v jubilejnom 20. ročníku rovnomennej súťaže stal prof. Pavel Povinec z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Za čo získal toto ocenenie, čo považuje za svoj najväčší vedecký úspech a ako znie jeho odkaz nádejným mladým talentom slovenskej vedy, aj to nám prezradil v rozhovore na str. 8 - 9.

Na podnet vedenia univerzity sa do Disciplinárneho poriadku UK pre študentov doplnilo viacero skutkových podstát disciplinárnych priestupkov, a to najmä v súvislosti so stupňujúcimi sa prejavmi extrémizmu v spoločnosti. Pri tejto príležitosti sme sa obrátili na odborníkov UK, ktorí nám problematiku xenofóbie a extrémizmu priblížili z pohľadu psychológie, trestného práva a morálnej teológie. Nechýba ani predstavenie xenolingvistiky ako náuky o cudzosti/inakosti v jazyku. Viac na str. 16 - 17.

Začiatkom tohto akademického roku sme vás informovali o spustení spoločného projektu Katedry politológie FiF UK a Denníka N – Spoločná krajina. O postrehy z doterajšieho priebehu projektu, ktorý formou diskusií spoločensky angažovaných osobností s mladými ľuďmi priniesol na stredné školy otvorený dialóg o hodnotách a súčasných spoločenských výzvach a má navyše ambíciu pokračovať aj v nasledujúcom akademickom roku, sa s vami na str. 21 podelí prof. Jozef Bátora, vedúci riešiteľského kolektívu.

O zrak prišla pri úraze, keď mala 14 rokov. Neskôr vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK a dnes na jej meno natrafíte pri takmer každej správe z dielne Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Porozprávali sme sa s ňou o jej práci v oblasti PR, o aktivitách a víziách ÚNSS, ako aj o výraznom posune vo vnímaní nevidiacich spoločnosťou. A hoci, ako sama hovorí, o športe vie len to, podľa akého vzoru sa skloňuje, energiu, ktorú z jej odpovedí cítiť, by jej mohol závidieť i olympijský reprezentant. Rozhovor s Dušanou Blaškovou nájdete na str. 22 - 23.

Prvého júna si pripomíname nielen Medzinárodný deň detí, ale aj Svetový deň mlieka, ktorého cieľom je okrem iného i poukázať na mimoriadne nutričné vlastnosti mliečnych výrobkov. V súčasnosti však stúpa počet ľudí, ktorí odmietajú piť mlieko z viac či menej racionálneho presvedčenia o jeho nevhodnosti. Dokonca aj medzi odborníkmi na výživu koluje veľa protichodných názorov na túto tému. Viac svetla do tejto problematiky vnáša doc. Ľubica Jakušová z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine - stačí si nalistovať str. 33.

Príjemné letné čítanie a prázdniny plné zaslúženého oddychu vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita - jún 2017 (pdf súbor)