Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita a umenie – spoznajte významných umelcov aj pracoviská našej fakulty


28. 06. 2023 15.33 hod.

V najnovšom čísle časopisu Naša univerzita nájdete v rámci témy Univerzita a umenie sériu článkov o významných umelcoch aj pracoviskách našej fakulty: 

  • rozhovor s  docentom Martinom Činovským, ktorý získal mnohé ocenenia za známkovú aj inú grafickú tvorbu a ktorý okrem vlastnej umeleckej tvorby už dlhé roky pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK, 
  • rozhovor s  docentom Stanislavom Harangozóom, ktorý taktiež pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK a je autorom mozaík zdobiacich aj priestory internátu Družba, 
  • článok o Katedre hudobnej výchovy a Katedre výtvarnej výchovy PdF UK, na ktorých vyrastá nová generácia učiteľov hudobnej a výtvarnej výchovy.