Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ


26. 06. 2023 13.15 hod.

 

Dňa 22. júna 2023 dekanka PdF UK prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., oficiálne odovzdala diplomy výhercom, ktorí v stredu 7. júna 2023 uspeli vo fakultnom kole ŠVOUČ.

Ocenenými študentmi sú:

v sekcii pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia
1. miesto Silvia Sedláčková
2. miesto Júlia Reinoldova a Nina Poliaková
3. miesto Hana Soczeková

v sekcii pre študentov magisterského stupňa štúdia
1. miesto Timotej Smutný
2. miesto Bartošová Katarína

Oceneným študentom srdečne blahoželáme!