Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na: „Etické dilemy v praxi sociálneho pracovníka “


30. 05. 2023 13.59 hod.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF – Úrad núdzovej reakcie na Slovensku organizujú v rámci projektu prednáškovú a tréningovú aktivitu:  

Supporting social work interventions with the refugee population and strengthening the overall social service workforce capacity within the refugee response in Slovakia.   

Partnerskou organizáciou projektu Univerzity Komenského v Bratislave je UNICEF – Úrad núdzovej reakcie na Slovensku.

Prednášková a tréningová aktivita bude realizovaná pre posilnenie kapacít v rámci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a participujúcich organizácii v starostlivosti o dieťa v migračnej politike.  

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na:  

Etické dilemy v praxi sociálneho pracovníka 

Ethical dilemmas in social work practice

Prednášajúca: Mgr. Jana Muránska, PhD.

Dňa: 01.06. 2023  

Čas konania: 12:15 – 16:00 hod

Tešíme sa na Vašu účasť.  

Odkaz na pripojenie