Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní


08. 09. 2023 16.54 hod.

Dňa 6.9.2023 sa uskutočnila konferencia s názvom Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní.

Konferencia sa konala v hybridnej forme a priniesla množstvo informácií o aktuálnom probléme sexuálneho obťažovania a násilia. Odborníci z rozličných oblastí vo svojich prezentáciách aj v následných diskusiách predstavili nielen rôzne aspekty tohto komplexného problému, ale aj jeho riešenia, vrátane vzdelávania a prevencie, právnych aspektov a podpory pre obete násilia. Konferencia bola tiež príležitosťou na budovanie vzťahov a nových partnerstiev medzi účastníkmi.