Zamestnanci

Mgr. Flóra Bergendiová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Monika Borzová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PhDr. Ondrej Németh, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 106
Miestnosť
R-106
Publikačná činnosť

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 109
Miestnosť
R-109
Publikačná činnosť

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 108
Miestnosť
R-108
Publikačná činnosť

Kontakty na zamestnancov ústavu nájdete na stránke katedry špeciálnej pedagogiky.